Certifikáty

CERTIFIKÁTY – Oprávnenia, osvedčenia
 

  • Osvedčenia na výkon činnosti požiarneho technika
  • Osvedčenia na výkon činnosti autorizovaného bezpečnostného technika a bezpečnostného technika
  • Oprávnenie na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby
  • Oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce
  • Oprávnenia na kontrolu, opravy a plnenie hasiacich prístrojov
  • Oprávnenia na kontrolu, opravy a montáž požiarnych hydrantov a hydrantových systémov
  • Oprávnenia k aplikácii protipožiarnych náterov

Kópie osvedčení a oprávnení zašleme zákazníkovi na vyžiadanie.