Kontakt


SÍDLO SPOLOČNOSTI:

PYROSTOP Huliak s.r.o.
Ipeľská 615/20
010 01 Žilina

IČO: 36 795 488
IČ DPH: SK2022411072

ADRESA PREVÁDZKY:

PYROSTOP Huliak s.r.o.
Závodská cesta 42
010 04  Žilina

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 19132/L.